http://festabikers.com/7-festa-bikers/ Fjord RIB Eventyr på Sognefjorden

Årdalsfjorden og Lustrafjorden på sitt beste!